wwerulesrkolover23 vs. My Real Name

Discussion in 'Locker Room' started by Hannah Bee, Sep 25, 2012.

 1. Show Spoiler
  [​IMG]


  vs.

  Show Spoiler
  [​IMG]
   
 2. you should change your real name to wwerulesrkolover23.
   
 3. Agreed. XDD

  Yeah, I'm more known in my username than in my real name, even if I tell it to everybody. XDD
   
 4. your last name is Biscuit!!! yummy!
   
 5. "Buck-sit" po ang tamang pagbigkas sa aking apilyedo.
   
 6. I like biscuits :gusta:
   
 7. SPEAK ENGLISH :finger:
   
 8. Kailangang ko pong gamitin ang Filipino sa isang araw.
   
 9. Paano kung ayaw ko at kailangan namin ito para sa pagpupugay sa sarili naming bandera?
   
Verification:
Draft saved Draft deleted
Loading...